Grzegorz Kondek

31 postów

Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - aktualne trendy i wyniki badań"

Raport “Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań”

Znaczna część pracowników obawia się utraty pracy i obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zaś gorzej oceniają kondycję finansową niż przed pandemią, jednak lepiej niż tuż po jej wybuchu. Zachęcamy do lektury raportu PARP, który przybliży aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy: Raport “Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i […]

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – w porozumieniu z Regionami – Instytucje Zarządzające RPO przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Jest przeznaczony dla firm, które odczuwają skutki pandemii. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może  też obejmować wydatki z […]

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Okres, jaki upłynął od ostatniego badania, był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze. Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając i potęgując wiele zjawisk. Wiele z nich pozostanie z nami jako nowa „normalność”. W tej nowej rzeczywistości sektora przyjdzie pracować młodemu pokoleniu pracowników, w […]

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

Skutki zmian spowodowanych epidemią koronawirusa dotknęły większość branż w naszej gospodarce. Wszyscy poszukują nowych modeli działania z wykorzystaniem technologii. Tak też się stało w przypadku Kongresu Kadry, który odbył się online. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse była Partnerem. Kongres starał się odpowiedzieć na wiele aktualnych pytań pojawiających się w okresie […]

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Dostęp do nowych środków na szkolenia dla firm

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Dzięki działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przedsiębiorstwa naszego sektora mają dostęp do dofinansowania szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych. Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Informacja o stanie sektora finansowego w okresie epidemii

30 kwietnia br. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, podobnie jak pozostałe Rady w swoich obszarach, została zaproszona przez PARP do przedstawienia informacji o aktualnej kondycji sektora finansowego oraz potrzebach szkoleniowo-doradczych, wynikających z epidemii koronawirusa. SRK przedłożyła w maju br. wstępne propozycje projektów w trybie nadzwyczajnym, wspierające pilne potrzeby sektora finansowego […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

14. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

Epidemia koronawirusa spowodowała, że pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF odbyło się 28 maja 2020 r. w formie zdalnej. Omówiono ostatnie działania Rady skoncentrowane przede wszystkim na zagadnieniach związanych z decyzjami PARP wywołanymi stanem epidemii koronawirusa: Dokonano przeglądu 2. Rekomendacji SRK SF pod kątem rozszerzenia możliwych form realizacji […]

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. W programie debaty znalazły się trzy prezentacje: „Jest i będzie […]

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku zdalne posiedzenie plenarne SRK SF połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. W programie debaty znalazły się trzy prezentacje: „Jest i będzie […]