Grzegorz Kondek

147 postów

Raport roczny SRK Finanse

Raport roczny SRK Finanse

Coroczny raport Rady ma charakter opracowania merytorycznego, w którym Rada chce dostarczać ważnych refleksji i rekomendacji dla rozwoju ludzi i organizacji sektora finansowego. Tegoroczny raport „Przyszłość człowieka w usługach finansowych” jest zbiorem wartościowych opinii, diagnoz i inspiracji znakomitego grona ekspertów, którzy dzielili się swoją ekspertyzą w takcie konferencji FINSKILLS 2022. […]

Uczenie się przez całe życie

5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jako drzwi do nowej formy kształcenia wyższego. Rekomendacje niezbędnych modyfikacji istniejącego podejścia

Ważne dla rynku kwalifikacji w Polsce zagadnienie 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji zaprezentowali na forum SRK SF: Prof. Jerzy Woźnicki , Pani Katarzyna Trawińska-Konador oraz Pan Marcin Dokowicz. Aktualnie poziom 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji został zdefiniowany jako poziom kształcenia specjalistycznego w ramach kształcenia wyższego, jednak poza systemem studiów (poziom powyżej […]

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

SRK Finanse uczestnikiem ważnych konferencji

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022 r. pn. „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. W trakcie wystąpień i dyskusji podkreślano, że: współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski; nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i […]

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji - Raport DELab UW - Future Collars

Rynek pracy, edukacja i kompetencje w raportach

W mijającym kwartale na stronach Rady zostało opublikowanych kilka raportów z badań prowadzonych wśród pracodawców, pracowników i studentów, dot. diagnozy rynku pracy oraz kompetencji na rynku pracy – zapraszamy do lektury: Raportu DELab UW, zainicjowanego przez Future Collars „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, który przedstawia bardzo ciekawe wnioski […]

22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Po raz kolejny w formule zdalnej, 23 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie SRK Finanse. Najważniejsze tematy spotkania: Decyzją Rady Prezydium zostało poszerzone o czwartego Wiceprzewodniczącego – mamy teraz w Prezydium jeszcze silniejszą reprezentację interesariuszy Rady, co pozwoli nam jeszcze sprawniej działać. Do Konkursu Pracodawca Jutra 2021 zostało zgłoszonych 5 […]

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie

Co i dlaczego mogłoby sprawić, że dorośli chętniej by się rozwijali i uczyli przez całe życie? Na to pytanie odpowiadają menedżerowie najwyższego szczebla z różnych sektorów, firm i organizacji. Przy wielu spojrzeniach i motywacjach bezdyskusyjna pozostaje idea uczenia się przez całe życie. Zapraszamy do lektury: https://kwalifikacje.edu.pl/uczenie-sie-przez-cale-zycie-2/

SRK - Broszura - Praca w sektorze finansowym - SRK Finanse rekomenduje

Praca w sektorze finansowym – SRK Finanse rekomenduje

Opublikowany w grudniu ub. roku raport podsumowujący 2. badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym zawiera szereg rekomendacji zarówno dla pracodawców, jak i dla uczelni i studentów-przyszłych pracowników, jakie działania podjąć, aby młodzi ludzie chcieli pracować w sektorze, praca przynosiła im satysfakcję, a pracodawcy mieli dobrze przygotowane do nowych […]

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji - Raport DELab UW - Future Collars

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji – raport

Pandemia sprawiła, że trudności, których doświadczają kobiety na rynku pracy, stały się niezwykle wyraźne. Z drugiej strony, przyspieszyła rozwój branży cyfrowej. Automatyzacja tworzy zagrożenia dla wielu zawodów, zwłaszcza tych, w których przeważają kobiety, więc muszą one zmierzyć się z cyfrową transformacją. Raport DELab UW, zainicjowany przez Future Collars „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej […]

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu – to myśl przewodnia 4. Forum Akademicko-Gospodarczego. Rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci. Jest już dla nas jasne, że stajemy przed wielkimi wyzwaniami – dotyczącymi zarówno środowiska naturalnego, jak i gospodarki. Co możemy wspólnie […]