Zastosowanie sztucznej inteligencji w gospodarce

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raport tematyczny pt. „Zastosowania sztucznej inteligencji w gospodarce. Przegląd wybranych inicjatyw i technologii z rekomendacjami dla przedsiębiorców” został opracowany na potrzeby realizacji usługi infobrokeringu dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS) opracowanej przez ekspertów Uniwersytetu SWPS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Celem raportu jest charakterystyka wyzwań i działań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji (ang. AI) oraz jej wpływem na realizację celów strategii KIS i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W raporcie zostały ujęte przekrojowe zagadnienia o charakterze technologicznym, gospodarczym i prawnym, aby ukazać złożoność zjawiska sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę specyfikę tej tematyki, raport należy traktować jako autorski wybór poruszanych zagadnień, który powinien stanowić punkt wyjścia do dalszego zgłębiania poszczególnych tematów. 

Temat ten leży na sercu również SRK Finanse – był przedmiotem jednego z badań Rady, będzie też ważnym punktem programu wrześniowego posiedzenia plenarnego.

Raport znajdziesz tutaj