Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego

BADANIA BRANŻOWE W RAMACH PROJEKTU „BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO”

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym”, w którym prezentujemy wyniki pierwszego sektorowego badania BKL.. Dziękujemy wszystkim ekspertom rynkowym, którzy zaangażowali się w proces badawczy na różnych etapach i w różnych formach. Dzięki Waszej wiedzy eksperckiej i chęci dzielenia się doświadczeniami i opiniami udało się zebrać bogaty materiał, który dał podstawę do opracowania mapy trendów rozwojowych sektora usług finansowych 2018-2023, w szczególności w obszarze kompetencyjnym. Badanie przeprowadził Zespół Badawczy CEiAPP Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego brała aktywny udział w procesie badania i opracowaniu Raportu.

W Raporcie znajdziecie Państwo m.in.: podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z badania, analizę trendów rozwojowych sektora, charakterystykę zmian w obszarze kadrowym oraz prognozę prawdopodobnego kierunku kompetencyjnej transformacji sektora. Raport zawiera zestaw strategicznych rekomendacji, których realizacja będzie przybliżać pozytywny scenariusz rozwoju sektora usług finansowych w Polsce. Rekomendacje odnoszą się m.in. do następujących trendów i obszarów: klientocentryzm, pracownikocentryzm, agilowe organizacje, różnorodność jako źródło tworzenia wartości, środowisko nowoczesnych technologii dla pracownika i klienta, edukacja finansowa jako bakcyl zachowań etycznych na rynku.