Prezydium Rady

1.Przewodniczący RadyKrzysztof PietraszkiewiczZwiązek Banków PolskichPrezes Zarządu
2.Wiceprzewodniczący RadyAndrzej MaciążekPolska Izba UbezpieczeńWiceprezes Zarządu
3.Wiceprzewodnicząca RadyMagdalena Legęć  
4.Animator RadyMariola SzymańskaWarszawski Instytut BankowościWiceprezes Zarządu