Prezydium Rady

1.Przewodniczący RadyKrzysztof PietraszkiewiczZwiązek Banków PolskichPrezes Zarządu
2.Wiceprzewodniczący RadyAndrzej MaciążekPolska Izba UbezpieczeńWiceprezes Zarządu
3.Wiceprzewodniczący RadyBartłomiej Górniak Bank Pekao SADyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą
4.Wiceprzewodniczący RadyMarcin Stroński Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”,  Sekretarz
5.Animator RadyMariola SzymańskaWarszawski Instytut BankowościWiceprezes Zarządu