Prezydium Rady

1. Przewodniczący Rady Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich Prezes Zarządu
2. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Wiceprezes Zarządu
3. Wiceprzewodniczący Rady Bartłomiej Górniak  Bank Pekao SA Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą
4. Wiceprzewodniczący Rady Marcin Stroński Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”,  Sekretarz
5. Wiceprzewodniczący Rady dr hab. Maciej Ławrynowicz prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Kierownik, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
6. Animator Rady Mariola Szymańska Warszawski Instytut Bankowości Wiceprezes Zarządu