Prezydium Rady

1. Przewodniczący Rady Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich Prezes Zarządu
2. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Wiceprezes Zarządu
3. Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Legęć
4. Animator Rady Mariola Szymańska-Koszczyc Warszawski Instytut Bankowości Wiceprezes Zarządu