Ludzie i Instytucje

LISTA CZŁONKÓW SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA FINANSOWEGO

1. Alfred Bujara Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Przewodniczący
2. Joanna Czarnecka PKO Bank Polski SA Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem
3. Ewa Fizyta Sekcja Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych, Związek Banków Polskich Przewodnicząca Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych
4. Jacek Fotek   Ekspert rynku kapitałowego
5. Wojciech Pudliszewski SGB-Bank SA Biuro Rozwoju Kadr i Szkoleń, Departament Rozwoju Kadr
6. Bartłomiej Górniak Bank Pekao SA Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą
7. Włodzimierz Grudziński Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego Przewodniczący Rady Fundacji
8. Dagmara Różańska TUiR/TUnŻ “Warta” S.A. Dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju Sieci Sprzedaży
9. dr Anna Kowalska PZU SA/PZU Życie SA Dyrektor ds. Biznes Partneringu
10. Marek Kupiec Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (woj. Mazowieckie) Przewodniczący Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych Członek WRDS
11. Magdalena Legęć   Wiceprzewodnicząca Rady
12. dr hab. Maciej Ławrynowicz prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Członek Rady Wydziału Ekonomii
13. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Wiceprezes Zarządu
14. Waldemar Markiewicz Izba Domów Maklerskich Prezes Zarządu
15. Teresa Nowak Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych
16. prof. dr hab. Krzysztof Opolski  Uniwersytet Warszawski Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości
17. Grzegorz Parol Krajowy Związek Banków Spółdzielczych Dyrektor Biura
18. Sylwester Pedowicz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Wiceprzewodniczący Rady KPF
19. Piotr Piasecki Plus Bank SA Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
20. Zuzanna Piasecka Bank Gospodarstwa Krajowego Dyrektor Departamentu HR
21. Filip Pietkiewicz-Bednarek Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych Dyrektor ds. Komunikacji
22. Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich Prezes Zarządu
23. Piotr Polak Rada Pracowników Banku Ochrony Środowiska SA Przewodniczący Rady Pracowników BOŚ SA
24.  Jaromir Jędras mBank SA Wicedyrektor ds. partnerstwa biznesowego w Departamencie Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji
25. Monika Stołowska Alior Bank SA Dyrektor Departamentu HR Centrala
26. Marcin Stroński Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”,  Sekretarz
27. Mariola Szymańska Fundacja Warszawski Instytut Bankowości Wicerezes Zarządu
28. prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews Akademia Leona Koźmińskiego Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń
29. prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek Prezydium KRASP
30. dr Mariusz Zygierewicz Związek Banków Polskich Pełnomocnik Zarządu ZBP kierujący Zespołem ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych
31. Prof. dr hab. Anna Szelągowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
32. Magdalena Operacz Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji BODiE Prezes Zarządu
Członkowie Obserwatorzy    
33. Izabela Bilińska-Trzopek OPZZ Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników OPZZ
34. Katarzyna Pawińska Ministerstwo Finansów Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów
35. Joanna Ratajczak Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy PZU
36. Małgorzata Szelest Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Banku Citi-Handlowy
Partnerzy Współpracujący    
37. Marcin Kapiński Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Dyrektor Generalny