PARP wyłoniła laureatów konkursu „Pracodawca Jutra”

Konkurs Pracodawca Jutra - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 12 grudnia 2023 r. w The Tides w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione inicjatywy mają pobudzać świadomość środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, a także umożliwiać nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” oraz „Rozwój Pracownika”.  W ramach każdej z nich wyróżniono inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Nagrodę w kategorii „Ambasador Edukacji” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca otrzymała firma Revas Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie – konkurs zarządzania wirtualną firmą dla szkół ponadpodstawowych”. To kompleksowy program skierowany do uczniów i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach ponadpodstawowych. Jego celem był rozwój umiejętności biznesowych i przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT w nauczaniu przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania.

Nagrodę w segmencie średni i duży przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Rozwój szkolnictwa zawodowego w rejonie powiatu pleszewskiego” otrzymała firma FAMOT Pleszew Sp. z o.o., która jest największym producentem obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie Środkowej. Celem wyróżnionego projektu jest popularyzacja deficytowych zawodów tj. technik mechatronik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Uczniowie pod okiem specjalistów obsługują nowoczesny sprzęt, są traktowani jak pracownicy firmy, otrzymują wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły są gotowi do podjęcia pracy w ww. zawodach.

Nagrodę w kategorii „Rozwój Pracownika” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+” otrzymała Flexi.pl. Platforma oferuje nie tylko oferty pracy, ale także sekcję z artykułami edukacyjnymi, wywiadami inspirującymi do działania, a także możliwość publikacji profilu zawodowego. Wszystko to sprzyja aktywizacji i edukacji osób 50+ w zakresie poszukiwania pracy i rozwijania umiejętności.

Laureatem w tej kategorii w segmencie średni i duży przedsiębiorca została firma FAKRO za inicjatywę edukacyjną „W FAKRO rozwijamy talenty” mającą na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.

Zapraszamy na stronę PARP, gdzie można znaleźć pełną relację z gali finałowej.