Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań – raport PARP

"Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" - Raport PARP

W ciągu ostatnich 25 lat przyrost zatrudnienia w UE wiązał się głównie z aktywizacją zawodową kobiet, które stanowiły 2/3 całego wzrostu. W grupie podejmujących pracę najwięcej kobiet było w wieku średnim (30-49 lat) i starszym (50+). Wybierały one zawody zarówno nisko- jak i wysokopłatne, na ogół w takich sektorach, jak administracja publiczna, zdrowie i edukacja.

Dowiedz się więcej o aktualnej sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy. Zapraszamy do lektury grudniowego numeru miesięcznika PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”.