Już niemal co trzeci inwestor w Polsce uwzględnia ryzyka ESG w swojej strategii inwestycyjnej – raport PwC

Na światowych rynkach mocno rozwija się trend zrównoważonego inwestowania, z angielskiego sustainable investments. Oznacza to, że w decyzjach inwestycyjnych i w ocenie firm giełdowych uwzględnianie są czynniki z trzech obszarów: środowiskowego (environmental), społecznego (social) oraz ładu korporacyjnego (governance). Czynniki ESG coraz częściej wpływają na wycenę spółek również na polskim rynku. Z badania PwC wynika, że połowa inwestorów dostrzega kwestie ESG, choć nie uznaje ich za krytyczne. Jednak już blisko 30% badanych jest skłonne obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG są zbyt wysokie.

Raport - ESG - miecz Demoklesa czy szansa na strategiczną zmianę - PwC, FRN, CFA Society Poland, SN CRN - Ryzyko ESG w raporcie PwC

Zapraszamy do lektury Raportu „ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”, który  przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w lutym i marcu tego roku wśród inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych i rad nadzorczych w Polsce. Analiza została przygotowana przez PwC przy współpracy z CFA Society Poland, Stowarzyszeniem Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Forum Rad Nadzorczych. 

W Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Finanse jesteśmy przekonani, że zrównoważone inwestowanie ESG to temat strategicznie ważny dla rynków finansowych. To szansa dla sektora finansowego, aby mieć wpływ na życie ludzi i los naszej Planety.

Aby wesprzeć te zmiany, lider projektu, Warszawski Instytut Bankowości,  od października br. umożliwi ukończenie specjalnego programu szkoleniowego  przygotowującego doradców finansowych do uzyskania certyfikatu EFPA ESG Advisor.