Oferujesz usługi rozwojowe – przygotuj ofertę dla firm z sektora finansowego

Logo PARP Grupa PFR oraz logo SRK Finanse

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Sektorową Radą ds. Kompetencji Finanse zaprasza firmy oferujące usługi rozwojowe zainteresowane rozszerzeniem swojej oferty, do przygotowania i aktualizacji oferty szkoleń i doradztwa o usługi wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów II”, w tym SRK Finanse. W drugiej rundzie konkursu wyłoniono Operatorów, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów szkoleniowo-doradczych niwelujących luki kompetencyjne wskazane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Szkolenia i doradztwo będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Nabór przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na szkolenie i doradztwo rozpocznie się jeszcze w lipcu 2021 r. Firmy korzystające ze szkoleń i doradztwa w ramach tego konkursu mogą otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania ze środków europejskich.  

Szczegółowe informacje dotyczące tematów szkoleniowych i doradczych w sektorze finansowym oraz dane teleadresowe do Operatora znajdują się poniżej:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Rekomendacja-Sektorowej-Rady-ds.-Kompetencji-w-Sektorze-Finansowym_obowizuje-od-1.12.2020.pdf

Nabór na usługi rozwojowe trwa do 31.05.2023 r.

Kwota dofinansowania na usługi rozwojowe w sektorze: 1 420 220,40 zł.

Operator – Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości: tel. 576 060 690 agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl oraz  tel. 577 100 223 monika_krakowska@ocwp.org.pl Sektorowe Rady ds. Kompetencji aktualizują wydane rekomendacje, dlatego serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji i nowości na stronie PARP pod adresem.