Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

REE 2024 - Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Będzie także okazją do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”.

SRK Finanse została Partnerem Wspierającym przedsięwzięcia i w ramach swojej działalności będzie:

  • realizować działania informacyjno-promocyjne, wspierające edukację ekonomiczną społeczeństwa jako ważną część spójnego systemu edukacji obywateli, w tym przyszłych kandydatów do pracy i klientów usług finansowych,
  • udzielać wsparcia merytorycznego, z zaangażowaniem przedstawicieli pracodawców sektora finansowego,
  • współorganizować działania i aktywności dedykowane zwłaszcza dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz studentom, z zaangażowaniem przedstawicieli pracodawców sektora finansowego.

Więcej na stronie projektu https://ree2024.pl/