Raport „Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej”

Raport PARP

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały nasze społeczeństwo w każdym aspekcie. Sektor edukacji również ulega ciągłym przekształceniom, a technologie cyfrowe stały się nieodłączną częścią dzisiejszego procesu kształcenia się i uczenia. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport na temat wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji formalnej i nieformalnej w Europie.

Zapraszamy do lektury: Raport „Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej