Raport SRK Finanse „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”

Raport SRK Finanse "Przyszłość pracy w sektorze finansowym"

„Przyszłość sektora finansowego to także współpraca z inteligentnymi systemami opartymi na szerokim zastosowaniu algorytmów, wypracowanie nowych ścieżek rozwoju pracowników, ale też zmiana koncepcji samej instytucji finansowej, która jak pokazały nasze badania, w coraz większym stopniu staje się firmą technologiczną. I właśnie o tym jest ten raport: w którą stronę zmierzają instytucje sektora finansowego w dobie pandemii COVID-19 i jakie kierunki rozwoju obiorą”.

W lutym 2021 r. ukazał się raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”. Opiera się on na badaniu ilościowym przeprowadzonym przez zespół DELab UW na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Ankieta została przeprowadzona w październiku i połowie listopada 2020 r. wśród pracowników sektora finansowego w Polsce. Respondenci odpowiedzieli na pytania z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, pracy zdalnej, automatyzacji zadań, kompetencji, szkoleń i zmian zachodzących w czasie pandemii COVID-19.

Badanie ankietowe zostało wzbogacone wywiadami przeprowadzonymi z pracownikami różnych szczebli sektora finansowego tak, aby objąć szerokie spektrum perspektyw na zachodzące zmiany.

Zapraszamy do lektury: Raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse „Przyszłość pracy w sektorze finansowym”.