Newsletter

17 postów

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Okres, jaki upłynął od ostatniego badania, był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze. Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając i potęgując wiele zjawisk. Wiele z nich pozostanie z nami jako nowa „normalność”. W tej nowej rzeczywistości sektora przyjdzie pracować młodemu pokoleniu pracowników, w […]

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

Skutki zmian spowodowanych epidemią koronawirusa dotknęły większość branż w naszej gospodarce. Wszyscy poszukują nowych modeli działania z wykorzystaniem technologii. Tak też się stało w przypadku Kongresu Kadry, który odbył się online. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse była Partnerem. Kongres starał się odpowiedzieć na wiele aktualnych pytań pojawiających się w okresie […]

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Dostęp do nowych środków na szkolenia dla firm

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Dzięki działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przedsiębiorstwa naszego sektora mają dostęp do dofinansowania szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych. Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Informacja o stanie sektora finansowego w okresie epidemii

30 kwietnia br. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, podobnie jak pozostałe Rady w swoich obszarach, została zaproszona przez PARP do przedstawienia informacji o aktualnej kondycji sektora finansowego oraz potrzebach szkoleniowo-doradczych, wynikających z epidemii koronawirusa. SRK przedłożyła w maju br. wstępne propozycje projektów w trybie nadzwyczajnym, wspierające pilne potrzeby sektora finansowego […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

14. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

Epidemia koronawirusa spowodowała, że pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF odbyło się 28 maja 2020 r. w formie zdalnej. Omówiono ostatnie działania Rady skoncentrowane przede wszystkim na zagadnieniach związanych z decyzjami PARP wywołanymi stanem epidemii koronawirusa: Dokonano przeglądu 2. Rekomendacji SRK SF pod kątem rozszerzenia możliwych form realizacji […]

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. W programie debaty znalazły się trzy prezentacje: „Jest i będzie […]

Zdalne szkolenia odpowiedzią na nowe wyzwania w branży szkoleniowej w dobie COVID-19

Branża szkoleniowo-doradcza stała się jedną z tych, które najszybciej i najmocniej odczuły negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa.  Aby złagodzić wpływ COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dedykowanych podnoszeniu kwalifikacji kadr w firmach i budowaniu kompetencji przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z PARP podjęło decyzję o […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Pierwsze zdalne posiedzenie Prezydium SRK SF

18 marca 2020 r., po raz pierwszy w trybie on-line,  odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady. Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w projekcie Rady i zaplanowano działania na najbliższe tygodnie. Marcowe posiedzenie Rady zostało przesunięte. Prezydium postanowiło, że o nowym terminie posiedzenia plenarnego zadecyduje, kiedy sytuacja ogólna w kraju będzie bardziej […]

PO WER - III runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SFIII runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SF

III runda naboru projektów szkoleniowych, korzystających z dofinansowania PO WER dzięki Rekomendacji SRK Finanse

Od 26 marca do 16 kwietnia 2020 r. trwa III runda naboru zgłoszeń do projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w ramach PO WER. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora finansowego mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń do 80% wartości usługi szkoleniowej. To efekt działalności Sektorowej Rady ds. […]

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

10 marca 2020 r. blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju […]