Newsletter

41 postów

5. Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021

5. Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021

23 czerwca 2021 odbyła się Konferencja „PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA W USŁUGACH FINANSOWYCH. Nowe role, nowe kompetencje. Pełne nagranie dostępne jest na stronie Rady konferencjasrk2021.wib.org.pl   Aby zachęcić do obejrzenia wybranych fragmentów FINSKILLS2021, przedstawiamy najważniejsze wnioski i rekomendacje z przebiegu naszej konferencji : Nowy paradygmat świata jest nieznany: społeczeństwa demokratyczne powinny współpracować, aby […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

19. posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

8 czerwca 2021 r. odbyło się 19. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse. Głównym tematem było omówienie przygotowania do dorocznej Konferencji SRK SF, w tym przedstawienie pierwszych wyników 2. Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego. Przedstawiciel zespołu badawczego UJ, realizującego badanie na zlecenie PARP, zaprezentował najważniejsze wnioski wynikające z badania […]

X Kongres Sektora Pożyczkowego 2021

Quo vadis rynku pożyczkowy? X edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego 8 czerwca 2021 r.

Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to cykliczne wydarzenie skierowane do kadry zarządzającej instytucji finansowych, firm pożyczkowych i pośrednictwa finansowego, fintechów, specjalistów doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego. Kongres jest okazją do otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora i najlepszych praktykach […]

Akademia Menadżera Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji PARP – bądź innowacyjnym przedsiębiorcą/menadżerem!

W maju 2021 został uruchomiony nabór do III edycji autorskiego projektu pn. Akademia Menadżera Innowacji (AMI). Jego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach, a także wsparcie innowacyjności pracowników oraz motywowanie ich do przyjmowania i wdrażania nowych koncepcji. AMI […]

18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse (grafika ilustracyjna)

18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

23 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK Finanse. Zasadniczą część spotkania poświęcono debacie, jakimi inicjatywami powinna się zająć Rada w perspektywie najbliższych dwóch lat. W dyskusji przewinęły się różne tematy – w planowaniu Rada musi uwzględniać ważne procesy które zachodzą w świecie, takie jak: rola instytucji finansowych w […]

Standard Usług Zdalnego Uczenia się - SUZ - Okładka

Standard Usługi Zdalnego Uczenia się (SUZ)

W lutym 2021 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Usług Rozwojowych opublikowała Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ). Standard SUZ służy zarówno dostawcom, jak i odbiorcom usług szkoleniowych. Ma promować podnoszenie jakości świadczenia usług rozwojowych oraz dostarczyć obiektywnych informacji na temat jakości wszystkim interesariuszom usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Standardem objęty jest […]

Raport SRK Finanse "Przyszłość pracy w sektorze finansowym"

“Przyszłość pracy w sektorze finansowym” – raport SRK Finanse

“Przyszłość sektora finansowego to także współpraca z inteligentnymi systemami opartymi na szerokim zastosowaniu algorytmów, wypracowanie nowych ścieżek rozwoju pracowników, ale też zmiana koncepcji samej instytucji finansowej, która -jak pokazały nasze badania – w coraz większym stopniu staje się firmą technologiczną. I właśnie o tym jest ten raport: w którą stronę […]

Akademia Kompetencji

Nadal dostępne środki na szkolenia dla pracowników sektora finansowego dzięki rekomendacjom SRK Finanse

SRK Finanse wydała komplet rekomendacji, dzięki którym pracownicy mikro, małych i średnich firm sektora finansowego mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych do wysokości 80% wartości usługi. Rekomendacje definiują obszary merytoryczne, z których szkolenia korzystają ze wsparcia ze środków Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów ”. Obecnie trwają nabory na dwie […]

Raport "Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych" - styczeń 2021

Raport “Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych”

„75% Polaków deklaruje, że odkłada na później jakąś część swoich miesięcznych dochodów. Jako główny cel oszczędzania wskazuje się gromadzenie środków na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, tzw. zabezpieczenie na „czarną godzinę”. Taką rezerwę tworzy 45% wśród przebadanych gospodarstw domowych, podobnie jak w przypadku innych mieszkańców Unii Europejskiej (tu w badaniach aż 80% […]