Trwa nowe badanie SRK Finanse „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje”

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse wspólnie z Instytutem Analiz Rynku Pracy prowadzi obecnie badanie własne w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG (ang. sustainable finance ESG), który wraz z nowo wdrażanymi regulacjami sektorowymi, staje się strategicznym celem wykorzystywania usług finansowych dla rozwoju gospodarczego i społecznego w nadchodzących latach.

Dla skutecznego wdrożenia rozwiązań ESG przez sektor finansowy niezbędne jest wyposażenie kandydatów do pracy i pracowników w sektorze finansowym w odpowiednie kompetencje. Ten nowy sektorowy zasób kompetencji powinien być dobrze ustrukturyzowany i zarządzany w czasie.

Badanie jest pionierskim przedsięwzięciem badawczym na rynku polskim, wspierającym rozwój zrównoważonych finansów ESG w Polsce z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych. Badanie obejmie kształcenie wyższe oraz kształcenie pozaformalne na różnych poziomach, zgodnie z prognozą zapotrzebowania pracodawców sektora. Badanie jest realizowane z wykorzystaniem różnych narzędzi: badania ankietowego, wywiadów jakościowych, desktop research, grup fokusowych.

Zespół badawczy postawił przed sobą ambitny cel opracowania sektorowej mapy kluczowych kompetencji w obszarze ESG, która przedstawi kluczowe role zawodowe wspierające zrównoważone finanse, dostępne programy kształcenia i certyfikacji oraz luki w ofercie szkoleniowej, które należy uzupełnić.

Wstępne wyniki badania zostaną zaprezentowane w trakcie dorocznej konferencji FINSKILLS 2023, 23 maja 2023 r.