FINSKILLS 2023 – doroczna konferencja SRK Finanse online

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

Już 23 maja br. zapraszamy na 7. konferencję Rady, tym razem pod hasłem: „NOWA PRACA W SEKTORZE FINANSOWYM. Przyjazna transformacja * ESG * Kompetencje przyszłości * Praca hybrydowa * Elastyczność * Różnorodność i Inkluzywność”.

Najważniejsze przesłania 7. KONGRESU SRK SF:

  • Budowa lepszego, zielonego i zrównoważonego świata jest strategicznym celem dla sektora finansowego i odpowiedzialnością ludzi w nim pracujących: sektor potrzebuje odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych pracowników, tak aby oferować Klientom – w różnym wieku, z różnymi portfelami i preferencjami obsługi – użyteczne usługi, dobrze dopasowane do ich zmieniających się potrzeb. Czy jesteśmy przygotowani kompetencyjnie: wyniki najnowszego badania SRK SF,
  • Potrzebujemy dzisiaj rewolucji w sposobie nauczania i uczenia się. Potrzebna jest rewolucja w umiejętnościach. Wygrają firmy, które zadbają o swoich pracowników, umożliwiając im przekwalifikowanie się i zdobywanie nowych kompetencji, tak aby trwale utrzymać ich potencjał na rynku pracy. Na pytanie, co zrobić, kiedy przeszkolimy pracownika, a on odejdzie, odpowiadamy: zadaj sobie pytanie, co zrobisz, jeśli on zostanie, a inni nie przyjdą. Jaka wiedza przechodzi do lamusa? Czego się oduczyć? A na jakie kompetencje przyszłości postawić? Odpowiedź na te pytania wymaga skutecznej współpracy pracodawców, uczelni i firm szkoleniowych na rzecz nowego paradygmatu uczenia się i rozwoju w świecie technologii, zdalnego kontaktu i pracy hybrydowej. Gdzie jesteśmy w procesie transformacji procesu kształcenia i szkolenia?
  • Sektor finansowy oferuje różnorodne profile, role i stanowiska w nowoczesnym, elastycznym i hybrydowym środowisku pracy,rozwijając kulturę różnorodności i inkluzywności. Ciekawą pracę znajdą w sektorze osoby o różnych specjalizacjach, różnych typach osobowości i różnych preferowanych formach pracy. Takie środowisko pracy w sektorze finansowym powinno być dynamicznie rozwijane i szeroko komunikowane: z jednej strony, dla odbudowy etosu pracownika sektora finansowego, z drugiej – dla ułatwienia świadomej decyzji o zatrudnieniu przez kandydatów do pracy w sektorze. Zaczynamy dzisiaj.

W agendzie FINSKILLS2023 znakomici Goście, Ludzie, którzy na co dzień kształtują środowisko pracy i rozwoju w sektorze finansowym podejmą ważne wątki, w tym między innymi:

  • Bilans otwarcia: 7 lat funkcjonowania SRK SF i co dalej?
  • Okiem eksperta: Czy Chat GPT zje profesora na śniadanie? Rewolucja w umiejętnościach: jaka?
  • Update rynkowy: Zrównoważone finanse ESG potrzebują profesjonalnych kompetencji. Czy jesteśmy przygotowani?
  • Debata o przyszłości: Nowy świat potrzebuje nowych umiejętności. Czy potrafimy współpracować dla zrównoważonego rozwoju ludzi i gospodarek?
  • Trójgłos o pracy zdalnej w sektorze finansowym: jesteśmy na TAK czy na NIE?
  • Debata pracodawców: Sektor finansowy Twoim Pracodawcą: kogo potrzebujemy, kogo zapraszamy, co obiecujemy. Poznaj nową pracę w sektorze finansowym?

Jeśli te tematy są dla Ciebie ważne ,zarezerwuj czas w kalendarzu już DZIŚ. Bezpłatna rejestracja będzie dostępna na stronie Rady w 2. połowie kwietnia. ZAPRASZAMY!