Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach

"Niech nas usłyszą!" - Głos kobiet w korporacjach

„Niech nas usłyszą!” to raport pokazujący mocny głos 4 262 aktywnych zawodowo kobiet o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, pracujących na rozmaitych stanowiskach w firmach z szeregu różnych sektorów. Jest to unikalna diagnoza przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Zdecydowana większość uczestniczek badania chce awansować (91,1%) i nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu (70,4%). Ponad połowa respondentek wskazała, że ich płeć była przesłanką do gorszego traktowania (52,1%) oraz wyraziła przekonanie, że wymagania stawiane wobec kobiet są wyższe niż wobec mężczyzn na równorzędnych stanowiskach (55,7%).

Niezależnie od wieku, sytuacji rodzinnej czy zawodowej, kobiety spotykały się z licznymi stereotypami na swojej ścieżce kariery. Wśród rozwiązań ułatwiających podejmowanie nowych wyzwań zawodowych najczęściej wskazywały podwyżki czy wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki (70,9%) oraz elastyczne podejście do miejsca (58,0%) i czasu pracy (55,0%). Raport dostarcza cennych wskazówek, jak zwiększyć wykorzystanie całej puli talentów w firmie. Kluczową z nich jest realizowanie inicjatyw z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia (DEI). Firmy w nie zaangażowane częściej oferowały takie same szanse awansu i rozwoju, a kobiety w nich zatrudnione częściej czuły się traktowane na równi z mężczyznami na porównywalnych stanowiskach, zarówno ze względu na płeć, jak i sytuację rodzinną.

Autorki mają nadzieję, że niniejszy raport będzie przyczynkiem do dyskusji dotyczącej codziennych postaw, stosowanego języka czy rozpatrywanych rozwiązań. Kobietom pozwoli on porównać swoje doświadczenia z liczną grupą respondentek i być może odnaleźć w nich swój głos, mężczyznom zaś da szansę dostrzec inną perspektywę. Autorki liczą na to, że raport skłoni do szerokiej refleksji, ponieważ kluczem do zmian jest współpraca i wzajemne zrozumienie. Może to być krok do bardziej różnorodnej i inkluzywnej przyszłości włączającej kompetentne osoby, niezależnie od ich płci, sytuacji rodzinnej, wieku czy innych wyróżniających ich cech.

Zapraszamy do lektury raportu.