IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

10 marca 2020 r. blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W przedsięwzięciu uczestniczyła także Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse. Edukacja finansowa daje bazę kompetencji finansowych dla każdego obywatela. Rada wspiera rozwój współpracy sektorowej w tym obszarze poprzez takie projekty, jak Program “Bankowcy dla Edukacji” (BDE) oraz Projekt BAKCYL.

Więcej: www.kef.edu.pl