Aktualności

140 wpisów

Badanie kadr bankowych 2017-2018 - Podsumowanie wyników badania - Zespół badawczy: Jarosław Malec, Piotr Wróbel

Badanie kadr bankowych 2017-2018

Zmiany postępujące od kilku lat w bankach, takie jak rozwój nowoczesnych technologii, zwiększenie poziomu samoobsługi klientów, fuzje i przejęcia czy outsourcing spowodowały wiele innych zmian w sektorze, np. więcej pracowników jest obecnie zatrudnionych w back office’ie niż w bezpośredniej obsłudze klienta i stale maleje udział pracowników w wieku 50+ wśród osób zatrudnionych w bankach (o ile w gospodarce w ogóle osoby te stanowią 27% wszystkich […]

Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców – wywiad

Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców – wywiad z prof. dr hab. M. Zaleską

Banki i inne instytucje finansowe chcą jak najszerzej otwierać się na młodych pracowników. Wyzwaniem staje się sprostanie oczekiwaniom pokolenia Y i Z. Wartościowej informacji na ten temat dostarczają wyniki badania przeprowadzonego w zeszłym roku wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej. Wśród priorytetowych oczekiwań młodych kandydatów do pracy znalazły się: wynagrodzenie podstawowe, równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym, i praca w banku […]

Radio Kampus - 3 grosze o ekonomii - Jaki pracodawca vs jaki pracownik?

Jaki pracodawca vs jaki pracownik?

Jakich kompetencji wymaga się od absolwenta zaczynającego karierę w sektorze finansów, a jakie są oczekiwania studentów i absolwentów wobec przyszłych pracodawców? A jak w spotkaniu się tych dwóch światów może pomóc Sektorowa Rada ds. Kompetencji  Finanse? – to temat audycji  w studenckim Radiu Kampus. Zachęcamy do posłuchania głosu środowiska akademickiego i głosu pracodawców na portalu Radia Kampus.

Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym

Przegląd certyfikatów zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym

Raport powstał jako efekt badań typu desk top przeprowadzonych przez EY, na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Podstawowym celem badania był przegląd certyfikatów funkcjonujących w poszczególnych segmentach sektora finansowego, w powiązaniu z nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla pracowników sektora. Badanie daje ilościowy i jakościowy obraz certyfikatów wykorzystywanych w sektorze finansowym w Polsce. Obejmuje przegląd zarówno licencji regulowanych przez Ministerstwo […]

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

13. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

10. grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań za kończący się rok i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazła się między innymi prezentacja wyników raportu „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym”, przygotowanego prze E&Y. Raport zbiera ogólnie dostępne zagregowane dane o certyfikatach, […]

30. jubileuszowy Kongres Kadry

W dniach 19-21 listopada 2019 r. w Warszawie miał miejsce jubileuszowy 30. Kongres Kadry. To prestiżowe w branży HR wydarzenie w tym roku odbyło się pod hasłem przewodnim Idziemy po nowe! #zprzeszłością #wprzyszłość. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jako Partner Kongresu miała przyjemność uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Dyskusjom na temat postępu technologicznego, związanych z tym zmian na rynku pracy, możliwościach i niepewnościach […]

Przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit 2019

Dzielimy się wiedzą: przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit

Jesienią 2019 r. dwie przedstawicielki Rady, Zuzanna Piasecka oraz Ewa Fizyta, wzięły udział w DIGITAL FINANCE SUMMIT, konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Federację Bankową. Uczestniczki wysoko oceniły program konferencji i podzieliły się płynącymi z niej refleksjami  i wiedzą w 6 kluczowych obszarach: Bankowość, Ubezpieczenia, Społeczeństwo, Technologia, Edukacja, Ekosystemy. Główne wnioski płynące z prezentacji i dyskusji są następujące: Fintechy nie powinny być traktowane […]

Cyfrowe środowisko pracy w sektorze finansowym. Dobre praktyki rynkowe.

Cyfrowe środowisko pracy. Dobre praktyki rynkowe – badanie SRK SF

Raport powstał jako efekt analizy wyników badania ankietowego dotyczącego tworzenia cyfrowego miejsca pracy „Cyfrowe Środowisko Pracy. Dobre praktyki rynkowe”. Badanie ankietowe zostało przygotowane i przeprowadzone na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w I połowie 2019 r. Do badania zostali zaproszeni wszyscy członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Ankieta była skierowana do menadżerów HR oraz menadżerów odpowiedzialnych za transformację cyfrową. […]