Bez kategorii

15 postów

4. Doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020 ONLINE

SPOŁECZNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO. postCOVID2020-2021: STRATEGIA ROZWOJU CZY PRZETRWANIA. Po raz pierwszy w formule ONLINE, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na Dorocznej Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020. W wydarzeniu uczestniczyło non-stop ponad 340 osób: menadżerowie i pracownicy sektora, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, edukatorzy […]

Przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit 2019

Dzielimy się wiedzą: przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit

Jesienią 2019 r. dwie przedstawicielki Rady, Zuzanna Piasecka oraz Ewa Fizyta, wzięły udział w DIGITAL FINANCE SUMMIT, konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Federację Bankową. Uczestniczki wysoko oceniły program konferencji i podzieliły się płynącymi z niej refleksjami  i wiedzą w 6 kluczowych obszarach: Bankowość, Ubezpieczenia, Społeczeństwo, Technologia, Edukacja, Ekosystemy. Główne […]

Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki w raporcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Jakie kompetencje u pracowników ceni się najbardziej? W dużych i średnich firmach są to kompetencje: ✔samoorganizacyjne (odpowiedzialność, zarządzanie czasem i terminowość, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących), ✔interpersonalne (bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w […]

Misja i działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w obiektywie kamery

Zachęcamy do obejrzenia filmu informującego o misji i działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Sprawdź, jakie są aktualne priorytetowe inicjatywy Rady i jak pomagamy się rozwijać! ⤵⤵⤵ SRKSF Zachęcamy do obejrzenia filmu informującego o misji i działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Sprawdź, jakie są aktualne priorytetowe inicjatywy […]

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

2 października br. w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To już V edycja konkursu, w którym nagrodzone zostały najciekawsze inicjatywy z zakresu […]

12. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

24 września br. odbyło się 12. posiedzenie plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA, jako przykładu […]

Jak łączyć biznes i edukację? Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: “Jak zbliżyć biznes i edukację?” Pracownik przyszłości według światowych trendów będzie kilka razy w ciągu życia zmieniał swój zawód. Dlatego firmy dbając o pracowników muszą otwierać się na […]