12. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

24 września br. odbyło się 12. posiedzenie plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA, jako przykładu praktycznego zastosowania sektorowej ramy w przedsiębiorstwie.

Na posiedzeniu podsumowano czerwcową konferencję FINSKILLS 2019, która odbyła się już po raz trzeci i weszła do kanonu ważnych wydarzeń rynkowych w obszarze kompetencji i kwalifikacji.

Członkowie Rady zapoznali się ze wstępną koncepcją II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, zaprezentowaną przez przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie ruszy z początkiem 2020 r.

Kontynuowano dyskusję nt. porozumienia edukacyjnego pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służącego lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Podpisanie porozumienia z inicjatywy SRK SF jest zaplanowane na grudzień 2019.

Rozpatrzono zgłoszenia do konkursu „Pracodawca Jutra”, organizowanego przez PARP, i zdecydowano o przyznaniu wyróżnień przez SRK SF dla projektów z branży finansowej.