11. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

6 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK-SF. Powitaliśmy nowych członków: przedstawiciela Kasy Krajowej SKOK oraz Warty. Poinformowano o uruchomieniu środków w ramach PO WER dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowych na szkolenia wynikające z pierwszej Rekomendacji Rady.

Na posiedzeniu podjęto kolejną Rekomendację dotyczącą zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, na okres do 2023 r.

Uczestnicy spotkania wysłuchali inspirującej relacji z Dnia Otwartego w BNP Paribas, poświęconego dobrym praktykom w dobie transformacji cyfrowej. Zaprezentowano również wstępne wyniki ankiety SRK badającej praktykę w tym obszarze w instytucjach finansowych. Są budujące. W ramach przygotowań do podpisania pierwszego porozumienia sektorowego pomiędzy edukacją i biznesem, uczestnicy spotkania, w formule warsztatowej, dyskutowali o swoich wzajemnych oczekiwaniach i rekomendacjach.

Pod koniec spotkania zaprezentowano najnowszy raport Komisji Etyki Bankowej przy ZBP „Kształtowanie kultury etycznej w bankach”. W raporcie zebrano ponad 40 kazusów i kilkanaście przykładów dobrych praktyk w kształtowaniu kultury etycznej. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją: „Rekomendacja komisji etyki bankowej o budowaniu kultury etycznej w bankach”.