6 posiedzenie plenarne SRK SF

23 marca br. po raz szósty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetecji Sektora Finansowego. Omówiono wyniki ewaluacji, przeprowadzonej na zlecenie PARP w trzech sektorowych radach, po pierwszym roku ich działalności.

Działania naszej Rady zostały kilkukrotnie wskazane przez ewaluatora jako przykłady dobrej praktyki. Dla wzmocnienia pozycji Sektorowej Rady podjęto uchwałę o rekomendacji w sprawie ustawowego umocowania sektorowych rad ds. kompetencji w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Istotnym punktem programu było przyjęcie przez Radę pierwszej Rekomendacji SRK SF dotyczącej zapotrzebowania na kompetencje/kwalifikacje w sektorze. Jeszcze na wiosnę br. PARP ogłosi konkurs na szkolenia z dofinansowaniem w ramach PO WER, bazujące na wydanej Rekomendacji, z których będą mogli skorzystać mali i średni przedsiębiorcy sektora finansowego. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch niezwykle inspirujących prezentacji: na temat Białej Księgi Usług Rozwojowych (Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) i na temat raportu „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego” (dr hab. Renata Włoch, UW, współautorka Raportu). Poruszona tematyka kompetencji przyszłości była kontynuowana w prezentacji Zespołu Badawczego UJ, ukazującej pierwsze, jeszcze gorące wyniki ankiety delfickiej, będącej elementem Sektorowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Na koniec spotkania zapowiedziano II doroczną konferencję SRK SF EDUFIN 2018, pod intrygującym hasłem „Pracownik sektora finansowego 4.0: człowiek czy maszyna?” Warto już dziś zarezerwować sobie w kalendarzach termin 12 czerwca 2018.