7 posiedzenie plenarne SRK SF

5 czerwca br. po raz siódmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównym punktem programu były warsztaty rekomendacyjne z udziałem członków Rady w ramach sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego wspiera merytorycznie pierwsze sektorowe badanie kompetencji w sektorze finansowym, prowadzone przez zespół badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, na zlecenie PARP. Główne cele badania to:

  • Określenie wyzwań, przed jakimi stoi sektor finansowy w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi (horyzont 3-5 lat)
  • Określenie kierunków rozwoju kadrowego sektora i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje.

Innymi słowy, badanie służy temu, aby wesprzeć działania firm i organizacji w sektorze w skutecznym przeprowadzeniu pracowników od strony kompetencyjnej do nowego środowiska pracy „jutra” w gospodarce 4.0.

Podczas warsztatów rekomendacyjnych, przeprowadzonych w ramach posiedzenia plenarnego, członkowie Rady dyskutowali o różnych możliwych scenariuszach rozwoju rynku i formułowali rekomendacje działań, które służą realizacji scenariuszy pozytywnych.  To ostatni etap badania jakościowego, „forsightowego”. Pełne wyniki badania zostaną zaprezentowane po raz pierwszy podczas II dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, zaplanowanej na 12 czerwca br., w ramach Horyzontów Bankowości.

Aby zarejestrować się na Konferencję przyciśnij przycisk