8 posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Nasz główny wnioseki to działanie na rzecz zwolnienie kwalifikacji sektorowych z VAT, SRK SF wystapi z mim do Ministra Finansów.

Podczas posiedzenia podjęliśmy się warsztatowego opracowania rekomendacji Rady do dalszych działań na bazie wyników Sektorowego Badania Kompetencji w Sektorze Finansowym.

Rada opracowała również Mapę transformacji sektora finansowego 2018-2023. Przygotowujemy plan działania dla realizacji pozytywnego scenariusza rozwoju kadrowego sektora.