Czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Głównym tematem posiedzenia była Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB), w kontekście jej zafunkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rada uzgodniła tryb pracy nad wnioskiem do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Podczas spotkania podsumowano efekty I Konferencji SRK SF i zaproponowano pierwsze tematy na konferencję w przyszłym roku. Omówiono też stan prac w ramach sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które ruszyło podczas wakacji.

Kolejne posiedzenie SRK SF już 8 grudnia.