FINSKILLS 2018 – II Doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Merytoryczni uczestnicy, interesujące prezentacje i panele, entuzjastyczne opinie uczestników – tak 12 czerwca 2018 wyglądała konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego – FINSKILLS 2018 – „Pracownik sektora finansowego 4.0: człowiek czy maszyna?”

II Konferencję Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego(SRK SF), zatytułowaną FINSKILLS 2018: PRACOWNIK SEKTORA FINANSOWEGO 4.0: CZŁOWIEK CZY MASZYNA?, otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący SRK SF. Konferencja SRK SF była częścią Horyzontów Bankowości – największego, dorocznego spotkania sektora bankowego, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych, firm z sektora okołobankowego.

 

Rafał Kamiński, Dyrektor z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentował nowo tworzony  system sektorowych rad kompetencji, którego częścią jest SRK SF.  Podkreślił, iż Rada sektora finansowego wyznacza wysokie standardy jakości i wypracowuje dobre praktyki działania dla pozostałych rad sektorowych.  Prezentacja do pobrania.

„SRK SF: raport z trasy, plan dalszej podróży” – to temat kolejnej prezentacji. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego ma być sektorowym think tankiem dla transformacji kadrowej sektora –  podkreślała Animatorka Rady, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Mariola Szymańska-Koszczyc.  Prezentacja do pobrania.

Dyplomy wyższych uczelni są nadal papierem wartościowym na rynku pracy – przekonywała na podstawie analizy dostępnych badań dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH, w prezentacji zatytułowanej „Czy nastaje zmierzch kształcenia uniwersyteckiego dla rynku pracy?”.  Prezentacja do pobrania.

Łukasz Bystrzynski z PWC Polska zaprezentował ciekawy podział przyszłego świata na cztery światy: żółty, czerwony, zielony i niebieski. Szczegóły w prezentacji “Pracownik sektora finansowego 4.0: wędka nie ryba.” Prezentacja do pobrania.

O tym, że nie taki postęp technologiczny straszny, w swoim wystąpieniu pt. „Robot człowiekowi przyjacielem: pracownik sektora finansowego 4.0” mówiła dr. hab. Renata Włoch z Uniwersytetu Warszawskiego. Kompetencje cyfrowe to nie obsługa komputera – podkreślała. To umiejętność współpracy z technologią. Prezentacja do pobrania.

 

Ważną częścią programu były  dwie sesje równoległe.

Sesję warsztatową zatytułowaną „Zaprojektujmy organizację przyszłości w sektorze finansowym” poprowadził Wojciech Kosiorek z KornFerry/Hay Group. Brawurowo przeprowadził uczestników przez proces projektowania elastycznej organizacji przyszłości. Trafnie przestrzegał przed wpadaniem w pułapkę powierzchownych zmian, które naśladują powszechnie znane koncepcje, np. agile, bez pogłębionej analizy ich znaczenia oraz możliwości skutecznej implementacji w danej organizacji. 

Prezentacja do pobrania.

Sesją równoległą był panel dyskusyjny zatytułowany „Pracodawca marzeń: czego pracownicy oczekują od pracowników”, zorganizowany przez przedstawicieli związków zawodowych. W rozmowie o relacjach między pracownikami i pracodawcami uczestniczyli: prof. Andrzej Blikle z PAN, dr Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Anna Kęsik z ING Banku Śląskiego, ks. prof. Grzegorz Polok z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Mateusz Warchał z NSZZ „Solidarność”, red. Rafał Woś z tygodnika „Polityka”. Panel moderował Marcin Stroński z NSZZ „Solidarność”. Paneliści dyskutowali o tym jak zminimalizować stres wśród pracowników banków, który wedle badań dotyczy znaczącej większości personelu. Ważnymi tematami, które stanowiły oś debaty zaproszonych gości były rownież kwestie dylematów etycznych w pracy bankowca, nowoczesnych, nastawionych na człowieka nie na „zasób ludzki” koncepcji zarządzania (czyli organizacja turkusowa i Firma-Idea), wpływie pracowników banku na jego działanie, a także rola jaką mogą pełnić związki zawodowe w sektorze finansowym. 

 

Punktem kulminacyjnym konferencji była prezentacja wyników pierwszego sektorowego badania kompetencji w sektorze finansowy, Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego, SBKL. Prof. dr hab. Jarosław Górniak kierujący Zespołem Badawczym SBKL z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił pierwsze rekomendacje działań zwiększających perspektywy rozwojowe sektora: edukacja finansowa, etyka zachowań, kultura rozwoju oparta na różnorodności, społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Prezentacja do pobrania.

Podsumowaniem merytorycznym konferencji i prezentacji wyników SBKL była  dyskusja panelowa z udziałem pracodawców i przedstawicieli pracowników. Debatowali:  Alfred Bujara z NSZZ „Solidarność”, Anna Kowalska z PZU SA/PZU Życie SA, Magdalena Legęć z BGŻ BNP Paribas – Wiceprzewodnicząca SRKSF, Piotr Olendski z Deutsche Bank Polska. Dyskusję moderowała Animatorka SRK SF, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Mariola Szymańska-Koszczyc. Instytucje finansowe mają szanse utrzymać pozycję atrakcyjnych pracodawców, ale muszą się zmieniać. Muszą znaleźć skuteczne sposoby tworzenia przyjaznego, elastycznego, zrównoważonego środowiska pracy, w którym pracownicy w różnym wieku będą mogli współpracować i rozwijać się, wykorzystując technologie, będą mogli działać spójnie ze swoimi wartościami, w interesie klienta. Stwarzajmy szanse, motywujmy, wymagajmy i WSPÓŁPRACUJMY – tak można podsumować rekomendacje płynące z panelu.

 

Konferencję zakończyło uroczyste wręczenie nominacji członkom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego podczas Gali Horyzontów Bankowości. Nominacje na ręce członków Prezydium SRK SF wręczali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.