I Konferencja SRKSF

O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników dyskutowano podczas 1. dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych i uczelni.

Konferencję otworzył Przewodniczący Prezydium SRK SF, Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Podkreślił wagę przedsięwzięcia SRK SF dla sektora, zwłaszcza z punktu jakości usług dla klientów sektora oraz atrakcyjności sektora jako pracodawcy.

Przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,(PARP) –  Pani Beata Świercz przedstawiła uczestnikom ideę uruchomienia pierwszych 6. sektorowych rad ds. kompetencji i zadania, jakie przed nimi postawiono.

Prezentacja do pobrania.

Animator SRK SF – Pani Mariola Szymańska-Koszczyc zarysowała  misję funkcjonowania SRK SF jako sektorowego THINK TANKU dla transformacji kadrowej sektora do środowiska pracy 4.0..

Prezentacja do pobrania.

Piotr Siciak z KPMG mówił na konferencji o głównych trendach i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem finansowym w perspektywie roku 2023.

Agnieszka Milewczyk, Korn Ferry/Hey Group przedstawiła interesującą prognozę wyceny kompetencji w sektorze finansowym. Zarysowała też lukę pomiędzy aktualnym potencjałem kompetencyjnym a oczekiwaniami pracodawców.

Prezentacja do pobrania.

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zmierzył się z tematem dostosowania kształcenia wyższego do nadchodzących nowych potrzeb sektora finansowego i przygotowania studentów do pracy w sektorze.

Prezentacja do pobrania.

O perspektywie europejskiej dla nadchodzących zmian i wymagań kompetencyjnych żywo  opowiadał były  wieloletni Prezes European Bank and Financial Services Training Network, Pan Clemens Spoorenberg.

Prezentacja do pobrania.

Do dyskusji panelowej na temat: Pracownik sektora finansowego 4.0 zaproszono szerokie grono praktyków z polskiego sektora finansowego i edukacyjnego. Debatowali: prezes Związku Banków Polskich –  Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – Pan Andrzej Maciążek, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Pan Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu BGŻ BNP Paribas SA – Pani Magdalena Legęć, ze Szkoły Głównej Handlowej – Pani prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, z Krajowej Izby Rozliczeniowej – Pani Dorota Dublanka, prezes Fundacji KIR, członek zarządu Izby Domów Maklerskich – Pan Piotr Sobków oraz przedstawiciel Biura Krajowego NSZZ Solidarność – Pan Marcin Stroński. Debatę poprowadził Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr Barbary Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wprowadziła do rozpoczynającego się właśnie Sektorowego Badania Kompetencji Sektora Finansowego „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Sektor finansowy jako pierwszy w Polsce inicjuje sektorowe badanie, do którego zaprasza wszystkich partnerów i interesariuszy rynkowych.

Prezentacja do pobrania cz.1 prezentacja do pobrania cz.2.

Projekt SRK SF został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. W Radzie reprezentowane są 33 podmioty. Celem rady jest wypracowywanie rekomendacji i rozwiązań dla lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców., a w całej inicjatywie reprezentowanych jest ponad 30 podmiotów.

Kolejna, II Konferencja SRK SF już w 2018 roku!

Więcej o SRKSF na stronie rada.wib.org.pl