Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

8 grudnia 2017, w rok po ukonstytuowaniu się Rady, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego spotkała się po raz piąty na plenarnym posiedzeniu. Dużo uwagi poświęcono tematyce etyki w relacjach bank-klient oraz pracodawca-pracownik.

Od Pana prof. Woźnickiego, reprezentującego w radzie KRASP, dowiedzieliśmy się, „co w trawie piszczy” w kwestii nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. Rada podjęła też dwie istotne uchwały, obydwie dotyczące wystąpienia do ministra właściwego: o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz o wypełnieniu przez radę określonych zadań w procedurze włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Na zakończenie członkowie Rady przyjęli plan działań na 2018 rok, który zapowiada się pracowicie.