Numer 27

4 wpisy

Drodzy Członkowie Społeczności Rozwoju Sektora Finansowego,

Na 7. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, FINSKILLS 2023 postawiłam pytanie, czy jako Rada robimy bilans zamknięcia 7. lat funkcjonowania czy bilans otwarcia, przygotowując się do perspektywy kontynuowania działań Rady w kolejnym okresie projektowym. Próbowaliśmy dokonać podsumowania i oceny, co się udało, czego zabrakło. Szukaliśmy też odpowiedzi na pytanie, czy mamy zasób energii i niezbędnego entuzjazmu dla dalszego zaangażowania w prace Rady, gdyż dla powodzenia takiego projektu, jakim jest Rada potrzebne są i głowy i serca.

W dyskusji na czerwcowym posiedzeniu Rady wybrzmiało mocne przekonanie członków Rady o potrzebie kontynuowania aktywności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele PARP wysoko ocenili dorobek SRK Finanse i potwierdzili zainteresowanie Agencji dalszym aktywnym udziałem SRK Finanse w polskim Systemie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zadeklarowano, że informacja o warunkach nowego okresu projektowego powinna pojawić się na przełomie III i IV kwartału.

Finiszujące aktualnie 7. badanie SRK SF poświęcone zmapowaniu kompetencji sektorowych wspierających zrównoważone finanse i inwestycje otwiera nowe, ważne zadania dla Rady. Jest istotne, aby dobrze wykorzystać wyniki tego badania dla rozwoju ludzi sektora finansowego, którzy są i będą liderami transformacji ESG w Polsce.

Należy żywić przekonanie, że instytucje publiczne wesprą sektorowe działania naszej Rady w obszarze ESG, który ma charakter horyzontalny. Rozwój kompetencji kandydatów do pracy i pracowników w zakresie ESG/sustainable finance jest ważne dla całej polskiej gospodarki.

Mariola Szymańska
Animatorka SRK SF Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Pierwsze wyniki badanie SRK Finanse „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje”

Już niebawem będzie gotowy raport z badania Sektorowe Rady ds. Kompetencji Finanse w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG (ang. sustainable finance ESG). Pierwsze wyniki zostały zaprezentowane w trakcie konferencji FINSKILLS 2023. Główne wnioski płynące z badania pokazują, że: Z kolei z badania ankietowego wśród studentów wynika że: We wrześniu zapraszamy na specjalny webinar podsumowujący badanie!

FINSKILLS 2023 – doroczna konferencja SRK Finanse online nagrania

FINSKILLS 2023 – doroczna konferencja SRK Finanse online nagrania

7. Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2023 za nami. W konferencji wzięło udział 310 osób, szerokie grono menadżerów i pracowników sektora, przedstawicieli organizacji branżowych, środowiska akademickiego i instytucji publicznych. Już po raz czwarty spotkaliśmy ze znakomitymi naukowcami, ekspertami i praktykami rynku w formule online. Uczestnicy konferencji mogli poznać analizy, wnioski i rekomendacje ważnych postaci sektora, uznanych autorytetów […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

27. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

13 czerwca br. odbyło się 27. posiedzenie plenarne SRK SF w pierwszej kadencji funkcjonowania Rady. Członkowie Rady, po ponad 3-letniej przerwie, spotkali się wreszcie stacjonarnie. W trakcie posiedzenia m.in.: Podjęto uchwałę ws. porozumienia edukacyjnego: wsparcia i przyłączenia się do wspólnej inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związku Harcerstwa […]

Konkurs Pracodawca Jutra - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Konkurs Pracodawca Jutra trwa!

Do 31 lipca br. trwa nadsyłanie zgłoszeń do 9. Edycji konkursu Pracodawca Jutra 2023. Zachęcamy wszystkie firmy sektora finansowego, banki, ubezpieczycieli, firmy inwestycyjne, firmy pośrednictwa finansowego do zaprezentowania swoich dobrych praktyk w dwóch kategoriach: Niech firmy sektora finansowego wyróżnią się na tle innych sektorów w polskiej gospodarce. Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod linkiem: parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra. Swoją specjalną nagrodę […]