14. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Ze względu na wytyczne o zachowaniu środków ostrożności w związku z COVID-19 odbyło się ono w formie zdalnej.

Omówiono ostatnie działania Rady skoncentrowane przede wszystkim na zagadnieniach związanych z działaniami i decyzjami PARP wywołanymi stanem epidemii koronawirusa:

  • Dokonano przeglądu 2. Rekomendacji SRK SF pod kątem rozszerzenia możliwych form realizacji szkoleń o formę zdalną. PARP potwierdza utrzymanie dostępu do środków przeznaczonych na 2. Rekomendację.
  • Dokonano przeglądu aktualnego budżetu projektu pod kątem zmian wynikających z ograniczeń w funkcjonowaniu wywołanych koronawirusem, w tym np. zmiana formuły posiedzeń Rady – ewentualne modyfikacje działań do końca br., w tym nowe inicjatywy.
  • Wygospodarowane w projekcie środki zostaną przesunięta na nowe, dodatkowe badanie Rady w tym roku, które ma zostać poświęcone zmianom w środowisku pracy wywołanych epidemią koronawirusa, w tym rekomendacjom dotyczącym skali i sposobu wykorzystania pracy zdalnej i rozwiązań cyfrowych w sektorze.
  • Rada przedłożyła do PARP informację o stanie sektora finansowego w okresie epidemii oraz propozycję projektów szkoleniowych, które realizowałyby pilne potrzeby szkoleniowe pracowników sektora, w ramach specustawy COVID19 i projektu nadzwyczajnego PARP.
  • Przedstawiciele Rady wzięli udział w posiedzeniu Rady Programowej Sektorowych Rad ds. Kompetencji, w trakcie którego m.in. przypomnieli dwa istotne stanowiska SRK SF, dotyczące: włączania kwalifikacji rynkowych i Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zwolnienia z VAT kwalifikacji włączonych do ZSK.

Ponadto poinformowano, że 13 maja br. ruszył projekt 2. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Odbyło się spotkanie fokusowe z udziałem zaproszonych ekspertów rynkowych z sektora bankowego i rynku kapitałowego oraz przedstawicieli uczelni.