Dzienne Archiwa: 4 stycznia 2023

1 wpis

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

Nowe badanie SRK Finanse – zaproszenie do udziału w postępowaniu

SRK Finanse zaprasza zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu konkurencyjnym na wybór Wykonawcy badania Rady pt. „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje”. Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym oraz jakościowym, dotyczącego potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów ESG, z uwzględnieniem głównych ról zawodowych, które są niezbędne dla skutecznego budowania oferty zrównoważonych […]