Nowe badanie SRK Finanse – zaproszenie do udziału w postępowaniu

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

SRK Finanse zaprasza zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu konkurencyjnym na wybór Wykonawcy badania Rady pt. „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje”. Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym oraz jakościowym, dotyczącego potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów ESG, z uwzględnieniem głównych ról zawodowych, które są niezbędne dla skutecznego budowania oferty zrównoważonych finansów ESG dla gospodarki i obywateli w Polsce.

Projekt badawczy realizowany będzie w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG (ang. sustainable finance ESG), który wraz z nowo wdrażanymi regulacjami sektorowymi, staje się strategicznym celem wykorzystywania usług finansowych dla rozwoju gospodarczego i społecznego w nadchodzących latach. Dla skutecznego wdrożenia rozwiązań ESG przez sektor finansowy niezbędne jest wyposażenie kandydatów do pracy i pracowników w sektorze finansowym w odpowiednie kompetencje. Ten nowy sektorowy zasób kompetencji powinien być dobrze ustrukturyzowany i zarządzany w czasie. Planowane badanie będzie pionierskim przedsięwzięciem badawczym na rynku polskim, wspierającym rozwój zrównoważonych finansów ESG w Polsce z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych. Badanie obejmie kształcenie wyższe oraz kształcenie pozaformalne na różnych poziomach, zgodnie z prognozą zapotrzebowania  pracodawców sektora.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją do postępowania. Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe 2023-24
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
  4. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Informacja o postępowaniu została również zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140961