FINSKILLS 2022 – krótkie podsumowanie w broszurze Rady

FINSKILLS 2022 inspiruje - Podsumowanie

Jak odnaleźć nową drogę we współczesnym świecie? Na poziomie gospodarczym, społecznym, ale przede wszystkim w wymiarze tych mniejszych społeczności, w których funkcjonujemy na co dzień, wchodząc w różne role. To od nas zależy, czy możliwa jest – tak potrzebna dla przyszłości – kultura umiaru.

Zapraszamy do lektury podsumowania najważniejszych rekomendacji płynących z corocznej konferencji SRK Finanse: Przyszłość kadr sektora finansowego.