Dzienne Archiwa: 28 marca 2023

1 wpis

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie. Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz: W Polsce koncepcja kształcenia przez całe życie urzeczywistniana jest w perspektywie długoterminowej w ramach realizacji Długookresowej Strategii […]