SRK Finanse w 2021 roku (film)

SRK Finanse w 2021 roku (film)

Lider musi systemowo łączyć pracę w świecie realnym z pracą w świcie wirtualnym, bo przyszłość to jest praca hybrydowa. Jednym z elementów kluczowych do pokochania pracy zdalnej jest zapewnianie pracownikom możliwości uczenia się tego, co do pracy jest potrzebne, a jednocześnie oduczania się umiejętności czy nawyków, które mieliśmy wcześniej.” – to jedno z najważniejszych przesłań 5. Kongresu SRK Finanse.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz film, który powstał w trakcie tegorocznego Kongresu Rady i jest podsumowaniem, a zarazem drogowskazem dla dalszych działań SRK Finanse.

Zobacz: 2021 – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

SRK Finanse w 2021 roku (film)