Zdalne szkolenia odpowiedzią na nowe wyzwania w branży szkoleniowej w dobie COVID-19

Branża szkoleniowo-doradcza stała się jedną z tych, które najszybciej i najmocniej odczuły negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa.  Aby złagodzić wpływ COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dedykowanych podnoszeniu kwalifikacji kadr w firmach i budowaniu kompetencji przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z PARP podjęło decyzję o wprowadzeniu rozwiązań zaradczych:

  1. Na czas zagrożenia epidemiologicznego usługi rozwojowe dostępne w BUR (szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe itd.) mogą zostać zrealizowane w trybie zdalnym, zamiast jak dotychczas w formie tradycyjnych spotkań stacjonarnych.
  2. Usługi rozwojowe muszą być realizowane zgodnie z ustalonymi zasadami i standardami, które są dostępne w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług”.
  3. Wytyczne dotyczą warunków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zachowania wysokiej jakości usług świadczonych zdalnie. Na ich podstawie będzie prowadzony bieżący monitoring i późniejsze rozliczanie usług (dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków) przez operatorów Podmiotowych Systemów Finansowania.
  4. MFiPR zwróciło się do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi z prośbą o zapewnienie możliwości finansowania usług rozwojowych odbywających się zdalnie.

Rada będzie monitorowała wdrożenie tej praktyki.

Więcej informacji: