16. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

16. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

30 września 2020 r. odbyło się trzecie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF. Omówiono ostatnie działania Rady, w tym:

  • Status wydanych i przygotowanych Rekomendacji Rady, w tym projekty nadzwyczajne w ramach specustawy COVID19
  • Spotkanie w Ministerstwie Edukacji z przedstawicielami Rzecznika Finansowego w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego

Ponadto:

  1. Omówiono postęp prac w 2. Branżowym Badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego i kalendarz nadchodzących działań.
  2. Przedstawione i omówione zostały działania związane z badaniem własnym Rady: „Transformacja cyfrowa środowiska pracy w sektorze finansowym w rezultacie pandemii koronawirusa: trendy, praktyki, nowe potrzeby kompetencyjne i nowy proces uczenia się”, realizowanego we współpracy z DeLab UW.
  3. W drodze głosowania przyjęto uchwałę zatwierdzającą 3. Rekomendację SRK SF w sprawie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze.

W drugiej części posiedzenia, pod nazwą TYGIEL INNOWACYJNOŚCI i PRAKTYK RYNKOWYCH SRK SF, odbyła się:

  • Prezentacja „Kształcenie zdalne – doświadczenia szkół wyższych”, przygotowana przez dr. inż. Kingę Kurowską-Wilczyńską, Prezesa Fundacji Młodej Nauki. W prezentacji zostały przedstawione pierwsze wyniki badań dotyczących oceny nauczania zdalnego na przykładzie wybranych szkół wyższych.
  • Sesja wymiany doświadczeń członków Rady w zakresie pracy zdalnej, rozwoju kompetencji i uczenia się zdalnego w nowej „normalności”, z perspektywy  pracodawców, uczelni, partnerów społecznych, firm szkoleniowych i instytucji publicznych.

Przedstawiony został także program IV dorocznej Konferencji Rady FINSKILLS2020ONLINE, zaplanowanej na 23 listopada 2020 r.