18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse (grafika ilustracyjna)

23 marca 2021 r. odbyło się 18. posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse, w trakcie którego rozmawiano przede wszystkim o nowych inicjatywach Rady w perspektywie najbliższych 2 lat. Nowe pomysły zostaną wkrótce podsumowane i wejdą do planu działań Rady.

Bardzo ważnym punktem posiedzenia była prezentacja Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ, przygotowanego przez SRK Usługi Rozwojowe. Standard SUZ służy zarówno dostawcom, jaki i odbiorcom usług szkoleniowych. Ma promować podnoszenie jakości świadczenia usług rozwojowych oraz dostarczyć obiektywnych informacji na temat jakości wszystkim interesariuszom usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Standardem objęty jest cały proces szkoleniowy, począwszy od relacji z klientem, poprzez projektowanie do realizacji usługi. Standard skupia się jedynie na wymaganiach specyficznych dla usług zdalnego uczenia się, a przez to może być traktowany jako uzupełnienie innych standardów odnoszących się do wszystkich usług rozwojowych lub standardów odnoszących się do zapewniania jakości usługi.

Zobacz: Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ