Aktualne trendy i wyniki badań dotyczące rynku pracy, edukacji i kompetencji

Raport PARP: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników napawają optymizmem. W marcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w lutym, a urzędy pracy zarejestrowały więcej ofert. Wzrosło także średnie miesięczne wynagrodzenie. Najbardziej pożądani pracownicy to specjaliści IT oraz dyrektorzy finansowi. To tylko część wniosków z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”.

Wśród głównych trendów wymieniane są:

  • Spadek bezrobocia i ruch na rynku pracy
  • Wynagrodzenia w górę, dobry czas na zmianę pracy
  • Optymizm pracowników
  • Potencjał w pracownikach z Ukrainy

A jakie są zagrożenia?

Kryzys spowodowany atakiem Rosji na Ukrainę wywołuje wiele skutków społeczno-gospodarczych w państwach członkowskich UE. Jedną z konsekwencji rosyjskich działań wojennych w Ukrainie jest gwałtowny wzrost cen energii i żywności w całej Europie. Z tego powodu wiele firm boryka się ze wzrostem kosztów surowców oraz koniecznością dostosowania poziomu produkcji i zatrudnienia. Raport przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze przy Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) pokazuje, że niedobory umiejętności cyfrowych, w kontekście zatrudnienia, są nadal dużym problemem w Unii Europejskiej. W 2019 r. 40% osób w wieku 25-64 lata posiadało umiejętności cyfrowe poniżej poziomu podstawowego (dane z Eurostatu), a 10% dorosłych nie korzysta w ogóle z internetu.  

Raport dostępny na stronie PARP

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu sprawozdawczego od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r.