Najnowszy raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”

W Europie ok. 40% pracowników przeszło na telepracę – w szczególności w tych krajach, gdzie praca zdalna była już wcześniej dobrze rozwinięta i w krajach najbardziej dotkniętych pandemią.

Na portalach rekrutacyjnych pojawiło się prawie 20% mniej ogłoszeń niż rok temu – największy spadek dotyczy grupy „kasjerzy/sprzedawcy”.

W raporcie PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” za sierpień 2020 r. można znaleźć podstawowe informacje z rynku pracy, a ponadto skrótowe podsumowanie najciekawszych publikacji, dotyczących pracy zdalnej, rekrutacji w czasach pandemii. Zawarto tam również dane z raportu Komisji Europejskiej, z którego wynika, że mikro i małe przedsiębiorstwa choć świadome wagi podnoszenia kwalifikacji, niewiele czynią w kierunku wsparcia w tym procesie swoich pracowników.

Zapraszamy do lektury: rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Raport_rynek_pracy_2020_08.pdf