Raport PARP – Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

Raport PARP - Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań

„Globalnie liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach związanych ze sztuczną inteligencją (AI) jest wciąż zbyt mała. Dlatego istotne jest stworzenie programów wspierających przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji kobiet w STEM/AI. Decydenci polityczni oraz przedsiębiorcy powinni wspierać edukację kobiet i dziewcząt, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, aby więcej kobiet stało się liderami w dziedzinie AI i rozwoju technologicznym” – to jeden z wniosków z badań dot. rynku pracy w ostatnim okresie.

Zapraszamy do lektury miesięcznika „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów opublikowanych w marcu 2022 r.

Tym razem pragniemy zwrócić Państwa uwagę na raport Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) prezentujący dane dotyczące zakresu pracy oferowanej w internecie i za pośrednictwem platform oraz charakterystyki pracowników wykonujących pracę w tym sektorze (The platform economy in Europe. Results from the second ETUI Internet and Platform Work Survey) oraz opracowanie przygotowane wspólnie przez UNESCO, Inter-American Development Bank oraz OECD na temat wpływu sztucznej inteligencji na sytuację i szanse kobiet na rynku pracy (The effects of AI on the working lives of women).

W raporcie również m.in. omówienie wyników badań opinii Polaków na temat wpływu pandemii COVID-19 na rynek pracy i ich osobistą sytuację zawodową (Dwa lata nowej zawodowej normalności) oraz analiza ofert pracy m.in. pod kątem możliwości zatrudnienia osób z Ukrainy (600 tys. miejsc pracy dostępnych dla uchodźców z Ukrainy). Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią interesujących Państwa materiałów.

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_rynek_pracy_marzec_2022.pdf