Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

W lipcu 2020 r. SRK Finanse wydała nadzwyczajną rekomendację dotyczącą zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii  COVID-19, w ramach Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców”.

Dzięki temu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych do wysokości 80% wartości usługi.

Nabór wniosków trwa od 22 września do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, na stronie Operatora Rekomendacji nadzwyczajnej: ocwp.org.pl/kompetencje-dla-sektora-finansowego-covid-19/