Sygnaliści w firmie – kim są i jak ich chronić?

Sygnaliści w firmie – kim są i jak ich chronić?

Czy wdrożenie procedur dotyczących sygnalistów może być korzystne dla firmy? Jakie są obowiązki pracodawców wynikające z dyrektywy o sygnalistach? Dlaczego warto uczyć pracowników, jak wygląda dobre zgłoszenie? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z zagadnieniem sygnalistów znajdziecie w rozmowie Justyny Dżbik-Kluge z adwokatem Pawłem Sawickim, ekspertem specjalizującym się w prawie karnym gospodarczym i compliance.

Film szkoleniowy powstał w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Nagranie jest skierowane do osób zainteresowanych tematem whistleblowing’u i funkcjonowaniem tego procesu w firmie. W trakcie rozmowy zostały poruszone aspekty prawne, takie jak: kto może zostać sygnalistą, obowiązki podmiotów otrzymujących informację o nadużyciu, środki ochrony sygnalistów, odpowiedzialność karna. Omówione zostały również systemy zgłoszeń wewnętrznych i wyzwania stojące przed firmami w zakresie zapewnienia poufności zgłoszeń.

– Oczywiście ustawodawca pewne kwestie wymusza, narzuca firmom, (…) jednak od każdej firmy z osobna będzie zależało jak kwestię zgłaszania nieprawidłowości ureguluje u siebie. I mądre wdrożenie takiego systemu w danej organizacji będzie jej służyło. Po to jest to robione! – mówi Paweł Sawicki, szef działu prawa karnego i compliance w „Kancelarii Kopeć Zaborowski”, który ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu.

Zapraszamy na stronę https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83464:sygnalisci-w- z nagraniem rozmowy i prezentacją.