Wrześniowe podsumowanie raportów z rynku pracy

SRK Finanse - Raport PARP - Wrześniowe podsumowanie raportów z rynku pracy

Polecamy Państwa uwadze miesięcznik „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (wrzesień 2022), w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje z krajowego, europejskiego i globalnego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych artykułów i raportów, które ukazały się we wrześniu 2022 r.

W numerze omówiono m.in.:

  • wyniki II Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (European skills and jobs survey) z 2021 r. (raport Challenging digital myths. First findings from Cedefop’s second European skills and jobs survey, Cedefop);
  • przepisy prawne i negocjacje zbiorowe dotyczące telepracy w 27 państwach członkowskich UE i w Norwegii (raport Telework in the EU: Regulatory frameworks and recent updates przygotowany przez Eurofound);
  • strategię wspierania unijnych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie (artykuł Policies to support EU companies affected by the war in Ukraine przygotowany przez Eurofound) oraz
  • wyniki badań dotyczących postrzegania przez Polaków Ukraińców na rynku pracy (raport Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy przygotowany przez InterviewMe).

Zachęcamy do lektury bieżącego numeru miesięcznika Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań oraz wydań wcześniejszych, mając nadzieję, że niniejsze opracowania dostarczą Państwu potrzebnych informacji. Linki do materiałów źródłowych pozwolą zapoznać się z pełną treścią wszystkich przywołanych materiałów.

Raport jest dostępny na stronie PARP: www.parp.gov.pl