Rynek pracy, edukacja i kompetencje w raportach

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

W mijającym kwartale na stronach Rady zostało opublikowanych kilka raportów z badań prowadzonych wśród pracodawców, pracowników i studentów, dot. diagnozy rynku pracy oraz kompetencji na rynku pracy – zapraszamy do lektury:

  • Raportu „Potencjał do tworzenia nowych rad sektorowych ds. kompetencji”. Celem raportu była analiza możliwości tworzenia nowych sektorowych rad ds. kompetencji. Potencjalnie nowe rady mogłyby powstać w sektorach ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju, a także w tych, dla których opracowane zostały sektorowe ramy kwalifikacji. Można byłoby również zweryfikować zakres branż już istniejących rad i ewentualnie wydzielić sektory znacząco różniące się pod względem poszukiwanych przez pracodawców kompetencji i perspektyw rozwojowych lub wręcz przeciwnie – połączyć rady o zbliżonych potrzebach i obszarach działania. Szczegółowa analiza i rekomendacje na stronie: