24. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

27 września 2022 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Posiedzenie było poświęcone przede wszystkim podsumowaniu badania własnego Rady (patrz: wyżej) oraz działaniom Rady do końca br.

Przed Radą dwa ważne przedsięwzięcia:

  • podpisanie porozumienia sektorowego /edukacyjnego z uczelniami, w celu lepszego dopasowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz
  • przygotowanie finałowego badania Rady, które zwieńczy aktualny etap 6-letniej działalności Rady. Badania zostanie poświęcone zmapowaniu i ustrukturyzowaniu kompetencji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze, niezbędnych do efektywnego rozwoju zrównoważonego finansowania i inwestowania w Polsce.

W drugiej części posiedzenia Pan Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, obchodzącego w tym roku 30-lecie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, przedstawił aktualny potencjał do rozwoju pracowników sektora i edukacji finansowej społeczeństwa.