Numer 18

9 postów

Drodzy Członkowie Społeczności Rozwoju Sektora Finansowego,

Mariola Szymańska

zapraszam do lektury pierwszego newslettera Rady w 2021 roku. Z jednej strony, jesteśmy w nowej rzeczywistości, z drugiej – nadal trwają zmagania z przedłużającą się pandemią.

Na wielu poziomach, na pewno w wymiarze prowadzenia wszelkiej działalności, ten rok stawia przed nami większe wyzwania. Rok 2020 był czasem mierzenia się z szokiem pandemicznym i jego konsekwencjami. Pełna mobilizacja i ogólna ocena, że „daliśmy radę”. Rok 2021 to czas na wdrażanie nowych rozwiązań dopasowanych do świata po pandemii. Już wiemy, że jest i będzie inaczej.

Zaczyna się nowa odsłona „pracy u podstaw 4.0”, łączącej innowacyjność, digitalizację, zwinność ze stabilnością dynamicznych i responsywnych rozwiązań.

Obszarów tworzenia nowych modeli i standardów jest bardzo dużo. W Sektorowej Radzie skupiamy się na środowisku pracy, na pracownikach i ich kompetencjach, na procesie uczenia się i rozwoju zawodowego przez całe życie.

W podejmowanych przez Radę aktywnościach chcemy dostarczać Państwu wiedzy nt. zmieniającego się świata pracy i nauki. Zapraszamy do śledzenia naszych inicjatyw i wydarzeń. Rada jest otwartą platformą, na której chcemy wspólnie wypracowywać rekomendacje, które służą rozwojowi pracowników sektora finansowego na miarę nowych czasów. Jesteśmy przekonani, że ludzie sektora finansowego mają moc, aby zmieniać życie na Ziemi na lepsze.

#ZielonaPlaneta #KompetencjePrzyszłości #ESG #UczenieSięPrzezCałeŻycie #BezpieczneFinanseOsobiste #EdukacjaFinansowa

Mariola Szymańska
Animatorka SRK SF, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse (grafika ilustracyjna)

18. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

23 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK Finanse. Zasadniczą część spotkania poświęcono debacie, jakimi inicjatywami powinna się zająć Rada w perspektywie najbliższych dwóch lat. W dyskusji przewinęły się różne tematy – w planowaniu Rada musi uwzględniać ważne procesy które zachodzą w świecie, takie jak: rola instytucji finansowych w […]

Standard Usług Zdalnego Uczenia się - SUZ - Okładka

Standard Usługi Zdalnego Uczenia się (SUZ)

W lutym 2021 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Usług Rozwojowych opublikowała Standard Usług Zdalnego Uczenia się (SUZ). Standard SUZ służy zarówno dostawcom, jak i odbiorcom usług szkoleniowych. Ma promować podnoszenie jakości świadczenia usług rozwojowych oraz dostarczyć obiektywnych informacji na temat jakości wszystkim interesariuszom usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Standardem objęty jest […]

Raport SRK Finanse "Przyszłość pracy w sektorze finansowym"

“Przyszłość pracy w sektorze finansowym” – raport SRK Finanse

“Przyszłość sektora finansowego to także współpraca z inteligentnymi systemami opartymi na szerokim zastosowaniu algorytmów, wypracowanie nowych ścieżek rozwoju pracowników, ale też zmiana koncepcji samej instytucji finansowej, która -jak pokazały nasze badania – w coraz większym stopniu staje się firmą technologiczną. I właśnie o tym jest ten raport: w którą stronę […]

Akademia Kompetencji

Nadal dostępne środki na szkolenia dla pracowników sektora finansowego dzięki rekomendacjom SRK Finanse

SRK Finanse wydała komplet rekomendacji, dzięki którym pracownicy mikro, małych i średnich firm sektora finansowego mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych do wysokości 80% wartości usługi. Rekomendacje definiują obszary merytoryczne, z których szkolenia korzystają ze wsparcia ze środków Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów ”. Obecnie trwają nabory na dwie […]

Raport "Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych" - styczeń 2021

Raport “Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych”

„75% Polaków deklaruje, że odkłada na później jakąś część swoich miesięcznych dochodów. Jako główny cel oszczędzania wskazuje się gromadzenie środków na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, tzw. zabezpieczenie na „czarną godzinę”. Taką rezerwę tworzy 45% wśród przebadanych gospodarstw domowych, podobnie jak w przypadku innych mieszkańców Unii Europejskiej (tu w badaniach aż 80% […]

Broszura informacyjno-edukacyjna SRK Finanse 2020-2021

Broszura informacyjno-edukacyjna SRK Finanse 2020-2021

Rozwiązania wspierające przygotowanie pracowników sektora do pracy w cyfrowym środowisku oraz rozwiązania motywujące do uczenia się przez całe życie, w tym zachęty finansowe oraz wykorzystanie certyfikatów zawodowych i programów stałego rozwoju zawodowego – to niektóre z ważnych wątków zainicjowanych bądź kontynuowanych przez SRK Finanse w 2020 roku. Zapoznaj się z […]

2020 – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

SRK Finanse w 2020 roku (film)

“Należy postawić na nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego. To zadanie dla pracodawców, uczelni, firm szkoleniowych, pracowników oraz instytucji publicznych” – to jedno z najważniejszych przesłań 4. Kongresu SRK Finanse. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz film, który powstał w trakcie Kongresu Rady i jest podsumowaniem, a zarazem […]

Audycja w Radiu Studenckim Kampus nt. wyników badania SRK Finanse

Audycja w Radiu Studenckim Kampus nt. wyników badania SRK Finanse

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Stwarza niepowtarzalną szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału człowieka w różnych obszarach życia, m.in. w usługach finansowych. Aby dowiedzieć się, jakich nowych kompetencji wymaga taka zmiana od uczestników całego procesu, posłuchaj audycji na temat ostatniego badania Rady poświęconego transformacji cyfrowej środowiska […]