Dzienne Archiwa: 10 października 2019

6 postów

12. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

24 września br. odbyło się 12. posiedzenie plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA, jako przykładu […]

Jak łączyć biznes i edukację? Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: “Jak zbliżyć biznes i edukację?” Pracownik przyszłości według światowych trendów będzie kilka razy w ciągu życia zmieniał swój zawód. Dlatego firmy dbając o pracowników muszą otwierać się na […]

SRK-SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. 12 września br. Animatorka Rady była gościem dorocznej Konferencji Katedr Finansów uczelni polskich, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W poprowadzonym przez Animatorkę panelu […]

PARP i Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)

17 września PARP i Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) podczas konferencji, która zgromadziła blisko 300 osób. Badanie miało zasięg ogólnopolski. Wspomniano również o badaniach sektorowych, w tym o Branżowym BKL w sektorze finansowym, przeprowadzonym przy wsparciu SRK SF. Najnowszy raport BKL dostępny jest na […]

Grupa Ekspercka Transformacji Technologicznej przy SRK SF

Obszar transformacji technologicznej w instytucjach finansowych został uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz z nowym typem klienta? Rada pomaga w poszukiwaniu […]

VI edycja badania “Bilans Kapitału Ludzkiego” – konferencja

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Konferencja odbędzie się 17 września 2019 o godz. 10:00 w Centrum Nauki Kopernik. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, […]