Dostęp do nowych środków na szkolenia dla firm

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Dzięki działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przedsiębiorstwa naszego sektora mają dostęp do dofinansowania szkoleń przez Bazę Usług Rozwojowych.

Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z nowych środków: “Wiemy, jak ważne są kompetencje”